Hvordan skal Russland reagere på NATOs streben etter å opptrappe nærværet i Øst-Europa?